Events, Inspiration, Polish, Speakers

#9 Zbigniew i Magda Marzec

Zbigniew i Magda Marzec #Prelegenci

 

Zbigniew (Zibi) Marzec – pastor, przedsiębiorca, pracownik społeczny, mocno zaangażowany w lokalną społeczność.

Od 1997 roku zaangażowany w program, mający na celu transformację lokalnej społeczności  w Polsce. W latach 1997-2000 rozwijał i był jednym z liderów programu dla młodzieży znajdującej się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na obszarach dotkniętych ubóstwem w Gdańsku. W latach 2000-2004 organizował wyjazdy dla grup wolontariuszy do krajów postsowieckich w celu  pracy z lokalnymi dziećmi i młodzieżą. Od 2014 roku, jako CEO “Metamorphic Europe” rozwija podobne projekty także w innych krajach europejskich.

Magdalena Marzec – ukończyła Politechnikę Częstochowską jako inżynier jakości i zarządzania produkcją. W latach 1998 – 2002 pracownik społeczny. Od 2000 roku zaangażowana w program, mający na celu transformację lokalnej społeczności  w Polsce. W 2012 roku założyła wraz z przyjaciółmi Stowarzyszenie Daleko Więcej, któremu przewodzi od 2014.

Zibi and Magda są małżeństwem od 2003 i mają dwóch synów, Bartka (10) i Filipa (7). W 2009 roku przeprowadzili się do Krakówa, żeby zapoczątkować project Kościół dla miasta Krakowa i służyć lokalnej społeczności.